6-17 quer titremesiniň gyssagly halas edişini üýtgetmek

Hytaý ýer titremesi torunyň habaryna görä, 2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda Pekin wagty bilen 22: 55-de Siçuan welaýatynyň ibibin şäheriniň Çanning etrabynda (demirgazyk giňişligi 28.34 dereje, gündogar uzynlygy 104,9 gradus) 6.0 ball ululykda ýer titremesi bolup geçdi. .

16 km çuňlugy bilen 2019-njy ýylyň 17-nji iýunynda sagat 22: 55-de 6.0 ball ululykda ýer titremesi boldy.Earthquakeer titremesi Siçuan, Çongçin, nanunnan we Guizhou ýaly köp ýerlerde duýuldy.6 ball ululykdaky ýer titremesiniň Siçuan şäherindäki Çengdu, Deýang we Ziýang şäherlerinde üstünlikli duýduryşlara ýetendigi düşünilýär.2019-njy ýylyň 26-njy iýunynda agşam sagat 8: 00-a çenli M2.0 ululykdaky we ondan ýokary 182 sany ýer titremesi hasaba alyndy.

2019-njy ýylyň 19-njy iýunynda sagat 06: 00-a çenli, Siçuan welaýatynyň Çanning şäherinde 6.0 ball ululykda ýer titremesi 168,000 adama täsir etdi, 13 adam öldi, 199 adam ýaralandy we betbagtçylyk sebäpli 15,897 adatdan daşary ýagdaý göçürildi [4].21-nji iýunda sagat 16: 00-a çenli ýer titremesi 13 adamyň ölmegine we 226 adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy, jemi 177 adam öldi.

2019-njy ýylyň 22-nji iýunynda 22: 29-da bolan Gongxian okrugynda 5.4 ball ululykda ýer titremesi 17-nji iýunda Çaňing şäherinde 6.0 ball ululykda bolup geçen ýer titremesi boldy. Gongxian okrugynda we Çanning etrabynda jemi 31 adam ownuk şikeslere we az-kem şikeslere sezewar boldy, şol sanda gözegçilik we bejergi üçin keselhana ýerleşdirilen 21 adam.

Betbagtçylygyň başynda, Şençzhenen kompaniýasynyň ştab-kwartirasy Siçuan welaýatynyň taslama merkezinden gyssagly habar aldy we Çanning etrabynda ýerli häkimýetiň halas ediş çäresine jogap hökmünde kompaniýa derrew 15 KLT-6180E toplumyny ýer titremesine iberdi. halas ediş işine gatnaşmak.

Rescue1 Rescue2 Rescue3 Rescue4


Iş wagty: Noýabr-30-2021