Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim

“Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.” gözleg we ösüş mümkinçilikleri we önümçilik mümkinçilikleri bilen ykjam çyra diňini öndürijidir. Döredileninden bäri kompaniýa bitewilik, hünär ussatlygy, innowasiýa we kämillik işewürlik pelsepesine eýerýär we ýokary hilli yşyklandyryş önümlerini döretmäge borçlanýar.

Häzirki wagtda ykjam maýak seriýasy, gyssagly ykjam elektrik üpjünçiligi seriýasy, gyssagly elektrik nasosy we kompaniýanyň öndürýän beýleki önümleri elektrik kompaniýalary, howa menzilleri we harby bölümler tarapyndan giňden ulanylýar we käbir önümler Awstraliýa we Eastakyn Gündogara satylýar.

6f44bd4da1611e896eb81671e741563

Kärhananyň güýji

Önümi özleşdirmek hyzmaty kärhananyň esasy bäsdeşlik ukybydyr, önümlerimiziň hemmesi müşderiler üçin ýöriteleşdirilen önümlerden emele gelýär. Plato sebitiniň dürli belentliklerini, ýokary temperaturany, ýokary çyglylygy we ýokary duz adasy sebitini, doňan demirgazyk sebiti we ş.m. elektrik gurluşygy, demir ýol gurluşygy, ýol gurluşygy, magdan gurluşygy, howa menziliniň yşyklandyrylyşy, uly stadion yşyklandyrylyşy, adanyň serhet yşyklandyrylyşy, nebit we nebit guýulary, himiýa senagaty, jemgyýetçilik howpsuzlygy, ýangyn, suw joşmasy, betbagtçylygyň öňüni almak we azaltmak, adatdan daşary ýagdaýlarda giňden ulanylyp bilner halas ediş we beýleki köp sanly meýdan.

Zawodymyzyň öndürýän önümleriniň kuwwat birligi we beýleki esasy bölekleri önümleriň hilini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin esasan halkara we içerki meşhur markalardan ýasalýar. Kubota, Perkins, Kohler, Yanmar, Daňdong, Honda, Sinokoks, Mekkalte, Stamford , “Leroysomer”, “Smartgen” markalary biziň hyzmatdaşlarymyzdyr.

Önümlerimiz

Has ýagty önümler we zawodlar

Önümlerimiz möhüm söwdada birnäçe gezek ýeňiş gazandy we elektrik pudagynda, milli adatdan daşary ýagdaý dolandyryşlarynda we adanyň serhet goragynda we beýleki möhüm pudaklarda meşhurlyk gazandy.

Önümi ösdürmek we innowasiýa işinde “Brighter Electromechanical Co., Ltd.” 2017-nji ýylda Şençzhenen Lehui Optoelektrik Tehnologiýa Co. kompaniýamyz tiz wagtdan içerki gyssagly önümler pudagynda möhüm täze güýje öwrüldi.

Ilki bilen hyzmat etmek, hil biziň korporatiw medeniýetimiziň özeni hökmünde kabul edildi. Täze eýýamyň gelmegi bilen, “Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.” -iň goldawy bilen bitewilik we önümiň hili bilen uly ösüş gazanylar. ýel,

IMG_0412

factory gate

factory gate

factory gate

factory gate

Zawod gezelenji

Ofis gurşawy
Zawodymyz
Ofis gurşawy

IMG_20210501_075255 IMG_20210501_075347_MG_0959 _MG_0944 _MG_0955 7f4b3751eea8f9ea60eb15c53105a35 3bb855cb732805f8eca05681de62430 9b43135ae35b967ceca5ba3d7085211 fbb2cfccfe8ff6ee813c4fe3e8b98bf 34bfa14b084f76bee236f40fce79a4a caca1f0612a345722bf05cd9fa7ef35

Zawodymyz

IMG_0375 IMG_0428 IMG_0399 IMG_0403 IMG_0384 IMG_0411 IMG_0413 IMG_0408 IMG_0387

pageimg